Cursuri Web Design si Managementul Securitatii Informatiei

Cursuri Web Design si Managementul Securitatii Informatiei

TOP QUALITY MANAGEMENT (www.cursuriautorizate.ro), furnizor autorizat CNFPA pentru programe de formare pentru adulti, cu un sistem de management al calitatii certificat conform ISO 9001, organizeaza cursuri practice pentru WEB DESIGN si MANAGEMENTUL SECURITATII INFORMATIEI in sistem OPEN.


Cursurile sunt autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si se finalizeaza cu certificat recunoscut de Ministerul Muncii Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Cursurile practice, sustinute la Bucuresti in anul 2010, sunt structurate dupa cum urmeaza:

1. WEB DESIGN

NIVEL BASIC (www.cursuriautorizate.ro):
• HTML si XHTML (16 ore)
• CSS (8 ore);
• JavaScript (8 ore);
• Proiect practic – Realizarea unui site Web (8 ore).

NIVEL DINAMIC (www.cursuriautorizate.ro):
• MySQL (12 ore)
• PHP (12 ore);
• Aplicatii (16 ore);

Durata fiecarui nivel este de 40 de ore.

2. MANAGEMENTUL SECURITATII INFORMATIEI

Pregatirea unor specialisti in implementarea unui sistem de management al securitatii informatiei (SMSI) dintre angajatii organizatiilor aduce economii in procesul de implementare si asigura un management continuu al masurilor de securitate a informatiei pe intregul ciclu de viata al sistemului.

Mai mult, odata obtinuta certificarea pentru SMSI de catre un organism de certificare acreditat, aceasta trebuie mentinuta prin activitatea unei echipe de specialisti preocupati de imbunatatirea continua a sistemului si tinerea sub control a tuturor riscurilor de securitate identificate la nivelul organizatiei.

Obiectivele cursului:
Acest curs ofera participantilor cunostintele necesare pentru a planifica si realiza un sistem de management al securitatii informatiei (SMSI) la nivelul unei organizatii, urmarind recomandarile standardului SR ISO/CEI 17799 si respectand legislatia romaneasca in domeniul securitatii informatiei, conditii esentiale pentru obtinerea unei certificari ISO 27001 (standard de referinta pentru securitatea informatiei).

GRUP TINTA:
• Manageri IT, administratori de sistem, ingineri de sistem
• Management executiv;
• Responsabili si specialisti pe probleme de securitatea informatiei ;
• Responsabili implicati in proiectarea, implementarea si gestionarea SMSI in cadrul unei organizatii.
Persoane care urmeaza sa:
• coordoneze implementarea unui sistem de management al securitatii informatiei;
• actioneze ca reprezentanti ai managementului;
• actioneze ca auditori interni in cadrul unui sistem de management al securittii informatiei

Mai multe detalii despre cursuri