Antreprenoriat in industria electronica

Antreprenoriat in industria electronica

AMCOR, Asociația Consultanților in Management din Romania, participa in calitate de partener al CETTI-Centrul de Electronica Tehnologica și Tehnici de Interconectare din cadrul Universitații Politehnice București, al Asociației Romane pentru Industria de Electronica și Software ,ARIES, al Asociației pentru Promovarea Tehnologiei Electronice , APTE, al Asociației Romane pentru Transfer Tehnologic și Inovare, AroTT, și al firmei de consultanța SC SVASTA Consult SRL,
la proiectul Promovarea culturii antreprenoriale: adaptabilitate, dinamism initiativa in industria electronica, proiect finanțat de Fondul Social European, și care se va derula in perioada februarie 2009-februarie 2012.


Proiectul iși propune sa promoveze cultura antreprenoriala in industria electronica și in industriile conexe pentru un grup ținta de peste 8000 de persoane.

La 12 luni de la demararea acestui proiect au fost obținute urmatoarele rezultate: au fost derulate campanii de informare pentru cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala: "Ești un potential intreprinzator?", au fost organizate workshop-uri Fii intreprinzator in cadrul unor concursuri și sesiuni de comunicari studențești, s-a acordat sprijin persoanelor care doresc sa inițieze o activitate independenta, consultanța juridica și de afaceri, s-a acordat consultanța și suport tehnic, tehnologic pentru firmele nou inființate Start-up, Spin-off, s-au elaborat și adaptat programele analitice pentru realizarea unor cursuri teoretice online, s-au organizat cursuri de dezvoltare a competentelor manageriale, de certificare și instruire IPC, etc.