Taxa de reziliere a contractului de telefonie mobilă Vodafone, Digi & Orange: Când poate fi cerută în mod legal? Este legala sau nu ?

Taxa de reziliere a contractului de telefonie mobilă Vodafone, Digi & Orange : Când poate fi cerută în mod legal? Este legala sau nu ?


Operatorii de telefonie mobilă n-au voie să ceară clienţilor o taxă de reziliere, potrivit Legii nr. 193/2000, atunci când aceştia din urmă vor încetarea serviciilor înainte de expirarea duratei minime contractuale. Însă, aşa cum cititorii AvocatNet.ro au semnalat în nenumărate rânduri, taxa de reziliere este solicitată în continuare.


Taxa de reziliere a contractului de telefonie mobilă Vodafone, Digi & Orange : Când poate fi cerută în mod legal? Este legala sau nu ?


Practica operatorilor de telefonie mobilă de a cere o taxă de reziliere, atunci când clienţii vor încetarea serviciilor înainte de expirarea duratei minime contractuale, este considerată abuzivă, potrivit legislaţiei în vigoare. Totuşi, în anumite situaţii, solicitarea unei taxe de reziliere poate fi considerată justă.

Când poate fi cerută în mod legal? Este legala sau nu ?


Într-o situaţie de acest fel, în ciuda interdicţiei legale, operatorii de telefonie mobilă pot avea dreptul să ceară despăgubiri de la clienţi, însă doar în măsura în care există, cu adevărat, un prejudiciu. Potrivit unui specialist de la societatea civilă de avocaţi Ionescu şi Sava, un exemplu în acest sens este atunci când clienţii cumpără telefoane la preţuri reduse.

Concret, deşi Codul consumului prevede în mod expres că dreptul consumatorilor la denunţarea sau rezilierea unui contract nu poate fi anulat sau restrâns de nicio clauză contractuală sau înţelegere între părţi, legea apără şi dreptul firmelor de a cere despăgubiri, atunci când există o justificare.

"În temeiul art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, legiuitorul înţelege să apere, pe de altă parte, şi dreptul operatorului economic de a putea solicita despăgubiri clientului în situaţia în care acestea sunt justificate, dar fără a se defini în ce condiţii despăgubirile vor fi considerate juste", a punctat avocata de la Ionescu şi Sava.

Specialistul contactat de redacţia noastră a lămurit că, atunci când se doreşte încetarea serviciilor fără plata unei taxe de reziliere, clienţii trebuie să informeze operatorul de telefonie mobilă, cu respectarea unui termen de preaviz, cu privire la intenţia de a denunţa contractul în mod unilateral.

"În contractele cu executare succesivă sau continuă, aşa cum este şi contractul încheiat cu operatorii de telefonie mobilă, acest drept poate fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, chiar şi după începerea executării contractului, însă denunţarea nu produce efecte în privinţa prestaţiilor executate sau care se află în curs de executare", spune Corina Gimurtu.

În cele mai multe cazuri, termenul rezonabil de preaviz este de 30 de zile, iar la împlinirea acestuia trebuie transmisă operatorului de telefonie mobilă o notificare de reziliere unilaterală. "De regulă, termenul rezonabil de preaviz este cel de 30 de zile, după împlinirea căruia clientul trebuie să trimită notificarea privind rezilierea unilaterală a contractului operatorului de telefonie mobilă fie prin intermediul unui executor judecătoresc, fie printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conţinut declarat", a adăugat avocata.

În principiu, clauzele care impun o taxă de reziliere sunt considerate abuzive deoarece consumatorii nu le pot negocia cu operatorii de servicii la momentul încheierii contractelor in momentul achizitionarii unui abonament cu sau fara telefon mobil.

Mai exact, aşa cum se arată în Legea nr. 193/2000, "o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor". Clauzele considerate ca nefiind negociate direct cu consumatorii sunt cele stabilite în prealabil, fără a da posibilitatea acestora de a influenţa natura lor.

În cazul de faţă, avocata de la Ionescu şi Sava a lămurit că dezechilibrul amintit de lege este dat de faptul că operatorul de telefonie mobilă instituie taxa de reziliere doar pentru consumatori. Cu alte cuvinte, operatorul ar trebui să instituie şi o taxă pe care să o plătească clienţilor atunci când rezilierea se produce la iniţiativa sau din vina sa.

Deoarece este o practică interzisă prin lege, introducerea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 şi 1.000 de lei.

Sursa acestui articol este AvocatNet - citeste mai departe.