Programul Prima Casa 4 - detalii si caracteristici

Programul "Prima casa", definit ca program guvernamental, are urmatoarele caracteristici:
Tipul de proprietate pe care beneficiarii o pot achizitiona in cadrul programului:
 • locuinta finalizata
 • locuinta care urmeaza sa se construiasca
 • locuinta aflata in faza de constructie, denumita in continuare constructie la rosu
Conditii de incadrare ale beneficiarilor la acest program sunt:
 • nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita;
 • nu are in derulare un credit ipotecar;
 • sa indeplineasca conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
  Dovada indeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, data in forma autentica; Excludere de la conditiile de incadrare reprezinta proprietarii care au detinut o proprietate pana in data de 4 iunie si care a fost instrainata pana la aceasta data.
Suma garantata de stat are valoare determinata, initial egala cu valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei mai putin avansul, fara a depasi 60.000 Eur sau echivalentul in lei; raportul de evaluare va fi intocmit de un evaluator autorizat, agreat de finantator;
Avansul este de minimum 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 Eur, sau de 3.000 Eur plus diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 60.000 Eur, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 Eur.
Totodata se obliga sa constituie un depozit colateral prentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda.
Obligatiile beneficiarului:
 • se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobandirii; dupa expirarea acestui termen, in cazul preluarii contractului de credit de catre tert, acesta trebuie sa intruneasca criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului; exista zone in care se poate termina contractul si mai devreme, tratate ca exceptii ce vor fi aprobate de catre Ministerul Finantelor;
 • se obliga sa constituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate din finantarea garantata si este de acord cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini;
 • se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si cesioneaza drepturile de despagubiri in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice
  In cazul achizitionarii locuintelor prevazute la punctul 1 b) si c), pe langa criteriile prevazute mai sus, beneficiarii trebuie sa prezinte finantatorului un antecontract incheiat cu o societate de constructii iar in cazul in care finantatorii solicita FNGCIMM emiterea unui promisiuni de garantare vor plati acestuia un comision unic de analiza de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finantator. Comisionul este suportat de beneficiar.
Conditii de creditare impuse bancilor:
 • costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:
  • rata dobanzii EURIBOR la 3 luni plus o marja de maximum 4,00 % pe an prentru crditele in Eur si ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,50 % pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator;
  • comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finantarii;
 • finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de credit a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni si separat a costurilor cu comisioanele;
 • sa nu perceapa comision de rambursare anticipata;
 • durata maxima a creditului este de 30 ani;
 • contractul de credit nu contine clauze care sa permita modificarea unilaterala de catre finantator a acestuia;
 • accepta sa efectueze evaluarea locuintei si verifica indeplinirea obligatiei de asigurare a locuintei de catre beneficiar pe toata durata creditului;
 • accepta sa instituie si sa reinnoiasca in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate in cadrul programului;
 • finantatorii sunt obligatii sa mentina criteriile pe intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile programului.