OUG nr 50/2010 – Ordonanta de Urgenta privind contractele de credit/overdraft

OUG nr 50/2010 – Ordonanta de Urgenta privind contractele de credit/overdraft
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului (OUG) nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, BCR va alinia, pana la data de 19 septembrie 2010, clauzele curente din contractul/contractele dumneavoastra de credit/descoperit de cont, incheiat/e inainte de 21.06.2010, la cerintele ordonantei amintite.


Va prezentam in continuare principalele modificari ale contractului/contractelor de credit/descoperit de cont:

A. Modul de calcul al dobanzii

Pentru contractul/contractele de credit, rata dobanzii va fi raportata la fluctuatiile indicilor de referinta independenti, ROBOR (pentru creditele acordate in Lei), EURIBOR (pentru creditele acordate in EUR), LIBOR (pentru creditele acordate in USD).

Indicii de referinta vor fi facuti publici in toate unitatile teritoriale BCR, precum si pe site-ul oficial al BCR, la adresa www.bcr.ro.

Astfel, dobanda de referinta din contractul dumneavoastra de credit va fi formata, conform noilor prevederi legale, prin insumarea valorii indicelui ROBOR/LIBOR/EURIBOR cu valoarea diferentei dintre dobanda de referinta aplicabila in baza prevederilor contractuale si indicele ROBOR/LIBOR/EURIBOR. La valoarea dobanzii astfel calculate se va adauga marja fixa din contractul dumneavoastra de credit.

Prin urmare, dobanda din contractul dumneavoastra de credit va fi egala cu valoarea indicelui ROBOR/LIBOR/EURIBOR + marja (formata din valoarea diferentei dintre dobanda de referinta aplicabila in baza prevederilor contractuale si indicele ROBOR/LIBOR/EURIBOR plus marja fixa din contract).

Cele de mai sus nu se aplica in perioadele in care dobanda prevazuta in contractul de credit este fixa.

Pentru descoperitul de cont, rata dobanzii va fi raportata la fluctuatiile indicelui de referinta independent, ROBOR 3M.

Indicele de referinta va fi facut public in toate unitatile teritoriale BCR, precum si pe site-ul oficial al BCR, la adresa www.bcr.ro.

Astfel veti cunoaste, in orice moment, evolutia dobanzii creditului/creditelor dumneavoastra.

Indicele ROBOR 3M este rata anuala de referinta a dobanzii interbancare pentru depozitele in lei plasate la termen pe trei luni, publicata de BNR pe pagina de internet a acesteia si pe pagina sistemului de difuzare a informatiei Reuters „ROBOR” la ora 11.00 antemeridian (ora Romaniei).

Indicele de referinta ROBOR se va revizui in prima zi lucratoare bancara a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie si Octombrie, acesta fiind cel stabilit si publicat de BNR in ultima zi lucratoare a lunii precedente datei in care revizuirea se efectueaza.

B. Comisioane si costuri

Structura de comisioane si costuri prevazuta in contractul de credit/descoperit de cont va respecta de asemenea prevederile OUG nr. 50/2010.

Orice modificare ulterioara a valorii acestora va fi posibila doar cu acordul dumneavoastra, exprimat prin semnarea unui act aditional la contractul de credit/descoperit de cont.

Va asteptam in perioada 13-19 septembrie 2010 la sediul unitatii BCR unde ati contractat creditul/creditele/descoperitul de cont cu detalii suplimentare si pentru semnarea actului aditional la contractul/contractele de credit, in conformitate cu cele prezentate mai sus.

Totodata, va informam ca veti beneficia de prevederile OUG nr. 50/2010 chiar si in cazul nesemnarii unui act aditional la contractul de credit/descoperitul de cont, modificarile mentionate mai sus intrand in vigoare prin acceptare tacita, in conditiile legii.

Sursa: InfoBCR