Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a început programul de modernizare a serviciilor si sistemelor electronice

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a început programul de modernizare a serviciilor si sistemelor electronice ale administratiei publice din Romania


În luna iunie, 2010, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), prin Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională (CNMSI), a transferat infrastructura TIC a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (http://www.anpc.gov.ro) pe platforma tehnică de tip Supercomputing, accesibilă în regimul IaaS (Infrastructure as a Service).

Această tehnologie permite instituţiilor publice să beneficieze de echipamente şi servicii de infrastructură de ultimă generaţie, fără a mai efectua cheltuieli pentru achiziţionarea şi administrarea acestora. Astfel, serviciile electronice de guvernare ale ANPC vor deservi în timp real, la nivel naţional, peste 650 de utilizatori. Mai multe informaţii, la adresa http://www.cnmsi.ro.

Abordarea de tip IaaS, inclusă în cadrul strategiei naţionale e-România şi în Programul Naţional de Supercomputing, permite virtualizarea sistemelor deja funcţionale sau în curs de implementare, cu păstrarea integrală a securităţii, confidenţialităţii şi proprietăţii asupra datelor de către instituţia beneficiară.

Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţionale (CNMSI), înfiinţat în baza HG 1439/2009, este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, având drept principală atribuţie implementarea şi operarea la nivel naţional a sistemelor informatice ce furnizează servicii destinate guvernării electronice.