Casa de Compensare Automată din cadrul Sistemului Electronic de Plăți

Casa de Compensare Automată din cadrul Sistemului Electronic de Plăți, denumită SENT, a înregistrat creșteri calitative importante și reduceri masive de costuri de la momentul operaționalizării sale, în urmă cu exact 5 ani.

SENT asigură procesarea şi compensarea tuturor plăților și încasărilor interbancare de mică valoare, sub 50.000 lei, precum şi a instrucţiunilor de debitare directă, indiferent de valoarea acestora.

În 2009, sistemul SENT a procesat 93% din volumul total al operaţiunilor interbancare aferente Sistemului Electronic de Plăţi - SEP.

„Calitatea serviciilor oferite de către TRANSFOND reprezintă preocuparea permanentă a specialiştilor companiei. Ne dorim să oferim plăți rapide, sigure și la costuri tot mai reduse, de care să beneficieze atât băncile cât și consumatorii finali. Disponibilitatea sistemului SENT, pe parcursul celor 5 ani de la intrarea acestuia în funcţiune, s-a situat la un nivel din ce în ce mai ridicat, ajungând aproape de 100%” afirma Emil Ghizari, Director General TRANSFOND.

Asigurarea nivelului de performanţă a serviciului a fost însoţită de reducerea comisioanelor percepute instituţiilor financiar bancare pentru procesarea plăţilor interbancare. În cele nu mai puțin de 8 etape de reduceri succesive ale tarifelor practicate de către companie, s-a înregistrat o scădere totală de aproximativ 77%. Astfel, dacă înainte de punerea în funcţiune a SENT procesarea unei instrucţiuni de plată costa 2,2 lei, la momentul actual acest cost s-a redus până la 0,51 lei.

În perioada următoare, Casa de Compensare Automata (SENT) va parcurge mai multe etape de modernizare, până la finalizarea demersului de aliniere la standardele și cerințele europene în domeniu. TRANSFOND a demarat un proiect de transformare extrem de complex, care va include și adoptarea standardelor SEPA (Single Euro Payment Area).


TRANSFOND este operator al Sistemului Electronic de Plăţi: administrator şi operator al sistemului SENT (casa automată de compensare), administrator tehnic şi operator al sistemului ReGIS (sistemul de decontare pe bază brută în timp real), conform mandatului acordat de către Banca Naţională a României, operator tehnic al sistemului SaFIR (sistemul de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat).

Începând cu luna iulie 2009, TRANSFOND este furnizor autorizat de Servicii de Arhivare Electronică (e-Arhiv@) în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică. Autorizările şi acreditările necesare au fost obţinute în baza ordinelor Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, nr. 521 şi 522

Totodată, TRANSFOND a lansat, începând cu data de 1 septembrie 2009, Linia de Urgență pentru Carduri (LUC), serviciu destinat emitenților de carduri din România, ce pune la dispoziția clienților instituțiilor înrolate un număr unic de contact, disponibil 24/7/365, pentru blocarea cardurilor pierdute sau furate.

În 2010, TRANSFOND își completează gama de servicii oferite, prin adăugarea la acestea a Serviciului de Facturare Electronică (e-Factur@), destinat emitenților de facturi. Prima implementare a acestui serviciu va fi finalizată în luna august a anului curent.