Widget: Adaugare numaratori de pagini in Blogger ca in Wordpress

Widget: Adaugare numaratoari de pagini in Blogger ca in Wordpress

Pentru a adauga paginarea in blogul sustinut de Blogger (Blogspot) trebuie mai intai sa va salvati pe local tema curenta cu toate inregistrarile (widgets, coduri javascript, modulele personalizate. Procedura salveaza fisierul in format XML.

Dupa ce ati efectuat aceasta procedura, cautati in codul sursa al templateului Blogger urmatoarea linie de cod:

]]></b:skin>


apoi in cadrul acestei sectiuni adaugati sub linia amintita urmatoarele instructiuni de cod:


.showpageArea {padding: 0 2px;margin-bottom:10px;margin-top:10px;
}

.showpageArea a {border: 1px solid #505050;
color: #000000;font-weight:normal;
padding: 3px 6px !important;
padding: 1px 4px ;margin:0px 4px;
text-decoration: none;
}
.showpageArea a:hover {
font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;
}

.showpageNum a {border: 1px solid #505050;
color: #000000;font-weight:normal;
padding: 3px 6px !important;
padding: 1px 4px ;margin:0px 4px;
text-decoration: none;

}
.showpageNum a:hover {
font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;

}
.showpagePoint {font-size:11px;
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
font-weight: bold;
border: 1px solid #333;
color: #fff;
background-color: #000000;

}

.showpage a:hover {font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;

}
.showpageNum a:link,.showpage a:link {
font-size:11px;
padding: 2px 4px 2px 4px;
margin: 2px;
text-decoration: none;
border: 1px solid #0066cc;
color: #0066cc;
background-color: #FFFFFF;}

.showpageNum a:hover {font-size:11px;
border: 1px solid #333;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;
}Dupa ce ati adaugat aceste instructiuni, va rog sa salvati din nou template-ul pentru a se inmagazina (salva) modificarile efectuate in pagina template-ului editat de catre Dumnevoastra.

O noua etapa de urmat - cautati urmatoarea secventa de instructiuni javascript:

<b:section class=’main’ id=’main’ showaddelement=’yes’>
<b:widget id=’Blog1′ locked=’true’ title=’Blog Posts’ type=’Blog’/>
</b:section>apoi dupa instructiunea </b:section> adaugati:<script type='text/javascript'>

var home_page_url = location.href;


var pageCount=10;
var displayPageNum=6;
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';


function showpageCount(json) {
var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';

 

 

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {

var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);


var title = post.title.$t;

if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'&amp;max-results='+pageCount;
}
}
itemCount++;

}

for(var p =0;p&lt; htmlMap.length;p++){
if(p&gt;=(thisNum-displayPageNum-1) &amp;&amp; p&lt;(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = '&lt;span class=&quot;showpage&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/&quot;&gt;'+ upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;';
}else{
upPageHtml = '&lt;span class=&quot;showpage&quot;&gt;&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;'+ upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;';
}

fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
html += '&lt;span class=&quot;showpagePoint&quot;&gt;'+thisNum+'&lt;/span&gt;';
}else{
if(p==0){
html += '&lt;span class=&quot;showpageNum&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/&quot;&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;';

}else{
html += '&lt;span class=&quot;showpageNum&quot;&gt;&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;'+ (p+1) +'&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;';
}
}

if(eFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum){
downPageHtml = '&lt;span class=&quot;showpage&quot;&gt; &lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;'+ downPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;';
eFlag++;
}
}
}

if(thisNum&gt;1){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}

html = '&lt;div class=&quot;showpageArea&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #000;&quot; class=&quot;showpageOf&quot;&gt; Pages ('+(postNum-1)+')&lt;/span&gt;'+html;

if(thisNum&lt;(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}

if(postNum==1) postNum++;
html += '&lt;/div&gt;';


var pageArea = document.getElementsByName(&quot;pageArea&quot;);
var blogPager = document.getElementById(&quot;blog-pager&quot;);

if(postNum &lt;= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p&lt; pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&amp;&amp;pageArea.length&gt;0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}


}


function showpageCount2(json) {

var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var isLablePage = thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)+14,thisUrl.length) : &quot;&quot;;
thisLable = thisLable.indexOf(&quot;?&quot;)!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf(&quot;?&quot;)) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';

 

var labelHtml = '&lt;span class=&quot;showpageNum&quot;&gt;&lt;a href=&quot;/search/label/'+thisLable+'?&amp;max-results='+pageCount+'&quot;&gt;';
var thisUrl = home_page_url;


for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {

var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);var title = post.title.$t;

if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
thisNum = postNum;
}

if(title!='') postNum++;
htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'&amp;max-results='+pageCount;

}
}
itemCount++;
}

for(var p =0;p&lt; htmlMap.length;p++){
if(p&gt;=(thisNum-displayPageNum-1) &amp;&amp; p&lt;(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum-2){
if(thisNum==2){
upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;';
}else{
upPageHtml = '&lt;span class=&quot;showpage&quot;&gt;&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;'+ upPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;';
}

fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
html += '&lt;span class=&quot;showpagePoint&quot;&gt;'+thisNum+'&lt;/span&gt;';
}else{
if(p==0){
html = labelHtml+'1&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;';
}else{
html += '&lt;span class=&quot;showpageNum&quot;&gt;&lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;'+ (p+1) +'&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;';
}
}

if(eFlag ==0 &amp;&amp; p == thisNum){
downPageHtml = '&lt;span class=&quot;showpage&quot;&gt; &lt;a href=&quot;'+htmlMap[p]+'&quot;&gt;'+ downPageWord +'&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;';
eFlag++;
}
}
}

if(thisNum&gt;1){
if(!isLablePage){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}else{
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}
}

html = '&lt;div class=&quot;showpageArea&quot;&gt;&lt;span style=&quot;COLOR: #000;&quot; class=&quot;showpageOf&quot;&gt; Pages ('+(postNum-1)+')&lt;/span&gt;'+html;

if(thisNum&lt;(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}

if(postNum==1) postNum++;
html += '&lt;/div&gt;';

var pageArea = document.getElementsByName(&quot;pageArea&quot;);
var blogPager = document.getElementById(&quot;blog-pager&quot;);

if(postNum &lt;= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p&lt; pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&amp;&amp;pageArea.length&gt;0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}


}


</script>

<script type='text/javascript'>

var thisUrl = home_page_url;
if (thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)!=-1){
if (thisUrl.indexOf(&quot;?updated-max&quot;)!=-1){
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)+14,thisUrl.indexOf(&quot;?updated-max&quot;));
}else{
var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)+14,thisUrl.indexOf(&quot;?&amp;max&quot;));
}
}

var home_page = &quot;/&quot;;
if (thisUrl.indexOf(&quot;?q=&quot;)==-1 &amp;&amp; thisUrl.indexOf(&quot;.html&quot;)==-1){
if (thisUrl.indexOf(&quot;/search/label/&quot;)==-1){
document.write('&lt;script src=&quot;'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;callback=showpageCount&amp;max-results=99999&quot; &gt;&lt;\/script&gt;')
}else{document.write('&lt;script src=&quot;'+home_page+'feeds/posts/full/-/'+lblname1+'?alt=json-in-script&amp;callback=showpageCount2&amp;max-results=99999&quot; &gt;&lt;\/script&gt;')
}
}
</script>Va rog insistent, salvati din nou template-ul modificat!

Pentru a modifica si customiza template-ul curent, va recomand urmatoarele setari de finete in cadrul instructiunilor javascript adaugate! Lista de comenzi pentru paginare, numerotare si afisare:

var pageCount=10;

var displayPageNum=6;


Succes!