Noutati despre pensii private

Noutati despre pensii private

Noutati oferite de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

În şedinţa din 11 noiembrie 2009, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a analizat şi a aprobat următoarele:
- autorizarea S.C. BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. ca administrator de fonduri de pensii facultative
- autorizarea unui nou prospect al schemei de pensii pentru Fondul de Pensii Facultative BCR-PRUDENT
- autorizarea prealabilă a preluării administrării Fondului de Pensii Facultative BCR-PRUDENT de către S.C. BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. de la S.C. BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A.

S.C. BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. a solicitat autorizarea ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative în vederea preluării în administrare a Fondului de Pensii Facultative BCR-PRUDENT, administrat în prezent de către S.C. BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A.

Precizăm că această operaţiune de preluare a administrării unui fond de pensii facultative de către un administrator al unui fond de pensii administrat privat se supune prevederilor Normei nr. 24/2008 emisă de CSSPP în aplicarea Legilor de bază ale sistemului de pensii private.

Astfel, în conformitate cu regulile impuse de Norma 24/2008, S.C. BCR Asigurări de Viaţă Vienna Insurance Group S.A. va transmite, în scris tuturor participanţilor la Fondul de Pensii Facultative BCR-PRUDENT notificarea privind procesul de preluare a administrării acestuia de către S.C. BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

În termen de 30 de zile calendaristice de la data informării, participanţii se pot transfera fără penalităţi de transfer la orice alt fond de pensii facultative, dacă nu sunt de acord cu preluarea administrării fondului.

Menţionăm că prospectul schemei de pensii pentru Fondul de Pensii Facultative BCR-PRUDENT supus spre autorizare de către S.C. BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. nu are schimbări semnificative faţă de prospectul actual al fondului, modificările referindu-se, în special, la denumirea şi datele noului administrator.

În prezent, pe piaţa pensiilor facultative îşi desfăşoară activitatea un număr de 14 fonduri de pensii facultative şi 10 administratori autorizaţi, supravegheaţi şi controlaţi de către CSSPP. Conform ultimelor date disponibile, la finalul lunii octombrie a.c., în sistemul pensiilor facultative erau înscrişi 181.044 de participanţi, iar activele nete acumulate însumau aproape 180,76 milioane lei.

Toate celelalte acte individuale ale CSSPP adoptate în şedinţa de astăzi, 11 noiembrie a.c. vor fi publicate şi detaliate în Buletinul Lunar al CSSPP, din 15 decembrie ac

Comunicat furnizat de catre M.Secelean