Curs: de Resurse Umane

Curs: de Resurse Umane

Cursul de Manager Resurse Umane organizat de Schultz Consulting este construit după o experienţă remarcabila in consultanta si training in domeniul resurselor umane.

Cursul doreste sa ofere participantilor abilitati de a planifica si gestiona resurse umane in contextul sistemului de valori care guverneaza relatiile de muncă în România.
Abordarea managementului resurselor umane din România este total diferită de abordarea altor state cu experientă în gestionarea relatiilor de muncă în societatea capitalistă.
Cursul este construit în contextul procesului schimbării atitudini fată de muncă si proprietate pe care îl traversează tara noastră.

Managerii de resurse umane trebuie să fie pregatiti sa gaseasca solutii atat la problemele oamenilor cat si a organizatiei. Elementul de noutate al Cursului, îl constituie abordarea managementului resurselor umane în contextul managementului de proiect.

Acest curs oferă participanţilor un mediu de laborator în care pot lucra la dezvoltarea personală si profesionala.

BENEFICII
1. Curs interactiv axat pe probleme practice si instrumente eficiente.
2. Participantul va fi pus in situatia de a gasi solutii la probleme reale romanesti.
3. Participantii au sansa sa interactioneze cu un Trainer cu o vasta experienta practica in domeniul resurselor umane.
4. Participantii vor primi suport de curs si fise de lucru pentru aplicatii.
5. Participantii se vor consulta cu trainerul in vederea realizarii lucrarii practice pentru examenul de absolvire.
6. Absolventii examenului final vor primi certificat recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educatiei si CNFPA si supliment descriptiv cu competentele dobandite in conformitate cu ocupatia de Manager resurse umane, cod 123207 din COR.
7. Participantii vor beneficia de 2 pauze de cafea/zi si servicii de catering la pranz, asigurate de organizatori.

Scop: Sa dezvolte competente de manager resurse umane

OBIECTIVE:
La sfârşitul cursului participanţii vor fi capabili să:

1. Consilieze ceilalţi manageri în probleme de resurse umane
2. Coordoneze desfăşurarea activităţilor de resurse umane
3. Coordoneze elaborarea politicilor şi programelor de resurse umane
4. Coordoneze personalul din departamentul de resurse umane
5. Elaboreze strategia de resurse umane
6. Monitorizeze costurile de personal
7. Monitorizeze sistemul de relaţii de muncă al organizaţiei
8. Organizeze activităţile departamentului de resurse umane
9. Reprezinte compartimentul de resurse umane

TEMATICĂ

Management

1. Functiile manageriale
2. Rolul managerului de resurse umane in dezvoltarea unei companii
3. Management strategic. Planificare strategica.
4. Management organizational.Structuri organizationale.

Cultura organizationala

1. Elementele culturii organizationale
2. Tipuri de culturi organizationale
3. Schimbarea culturii organizationale

Recrutarea si selectia

1. Recrutarea

1.1. Surse şi metode de recrutare. Avantaje si dezavantaje.
Recrutarea internă
Recrutarea externă
1.2. Trierea candidaţilor
Scrisoarea de intentie (forma, rol , evaluare)
CV-ul (evaluarea pe criterii, continut si forma). Metoda geometrica.

2. Selecţia

2.1. Etapele procesului de selecţie.
Interviul telefonic
Interviul de angajare
Evaluarea interviului. Instrumente.
Rolul intervievatorului
Mesajele nonverbale si interpretarea lor
Testarea candidatilor
Evaluarea eficienţei procesului de selecţie

Integrarea noilor angajati

Planificarea , implementarea si evaluarea integrarii

Analiza si descrierea posturilor

Gestiunea programului de analiza si descriere a posturilor:
Planificarea programului
Comunicarea programului
Culegerea de informatii referitoare la post : analiza documentelor, metoda observarii, chestionarele, interviul, metode structurale, foaia zilnica de lucru etc
Redactarea fiselor de post

Evaluarea Performanţelor angajatilor
1. Procesul de evaluare a performanţelor. Etapele Procesului de evaluare a performaţelor
2. Obiectivele evaluării performanţelor
3. Tehnici de evaluare a performanţelor: MBO, 360 grade feedback, comparative,scale de evaluare, eseu

Motivarea angajatilor

1. Teorii motivationale
2. Motivarea financiara
3. Metode de motivare nonfinanciara

Evaluarea posturilor
Metode de evaluare: metoda punctelor, metoda comparatiei, NEMA

Instruirea angajatilor
1. Identificarea nevoilor de instruire –instrumente
2. Metode de selectie furnizori externi de instruire
3. Planificarea, implementarea si evaluarea instruirii

Managementul carierei
Metode de planificarea carierei

Comunicarea
Identificarea barierelor in comunicarea organizationala
Feedback-ul

La sfârşitul cursului participanţii vor fi examinaţi şi vor primi certificat de competenţe în conformitate cu ocupaţia de Manager resurse umane, recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii.

COMPETENŢE
În Cadrul acestui curs, participanţii îşi vor însuşi următoarele competenţe:

1. Consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane
(Ofera informatii de specialitate, Pregateste echipa manageriala in problemele de resurse umane.)

2. Coordoneaza desfăşurarea activităţilor de resurse umane
(Stabilieste prioritati in derularea activitatilor e resurse umane, Informeaza asupra stadiului de derulare a activitatilor, Asigura corelatia dintre modurile de derulare a activitatilor de resurse umane)

3. Coordonarea elaborarii politicilor şi programelor de resurse umane
(Stabileste politicile si programele de resurse umane necesare, Analizeaza permanent continutul politicilor si programelor de resurse umane, Asigura corelatia dintre politicile si programele de resurse umane, )

4. Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
(Stabileste rolurile personalului din departamentul de resurse umane, Aplica instrumente de motivare a personalului din departamentul de resurse umane, Controleaza activitatea personalului din departamentul de resurse umane, Evalueaza potentialul si performanta personalului din departamentul de resurse umane, Ofera asistenta tehnica individuala personalului din departamentul de resurse umane.)

5. Elaborarea strategiei de resurse umane
(Stabileste planul strategic de dezvoltare a resurselor umane, Stabileşte obiectivele de resurse umane, Stabileşte modalităţile de atingere a obiectivelor, Elaborează planul de comunicare a strategiei de resurse umane)

6. Monitorizarea costurilor de personal
(Negociază structura şi conţinutul drepturilor şi obligaţiilor angajaţilor şi patronatului, ce intervin în procesul muncii, Stabileşte sistemul de monitorizare al relaţiilor de muncă, Identifică potenţiale situaţii conflictuale)

7. Monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei
(Negocierea programului de formare, Constituirea unităţilor de lucru, Asigurarea
facilităţilor suplimentare)

8. Organizarea activităţii departamentului de resurse umane
(Stabileşte volumul de muncă necesar atingerii obiectivelor compartimentului
de resurse umane, Elaborează structura organizatorică, a compartimentului -organigramă
şi relaţii organizatorice, Asigură încadrarea cu personal a structurii organizatorice)

9. Reprezentarea compartimentului de resurse umane
(Stabileşte furnizorii de servicii pentru activitate de resurse umane, Evaluează activitatea
furnizorilor de servicii, Activează în echipe de lucru interdepartamentale)

Examenul de absolvire se va desfăşura pe data de 26 Iulie 2009 şi constă într-o probă practică (realizarea unui plan general de resurse umane) şi o probă teoretică (test grilă).

La examenul de absolvire va fi prezentă o Comisie de evaluare formată din evaluatori ai Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

LOCUL DE DESFĂŞURĂRE
Bucuresti, Palatul Camerei de Comert si Industrie a României, Tronson 1, etaj 1, Sala Maramures

TRAINER: Manuela Truscă

-14 ani experientă în resurse umane ca Manager de resurse umane si Senior consultant,
- 9ani experientă în training,
-Specialist în sisteme de calitate,
-Specialist în management de proiect


TAXA DE PARTICIPARE
Taxa de participare este de 1500 RON/participant (1400 ron taxa curs si 100 ron taxa examen de absolvire)
Taxa de participare acoperă costurile cu privire la traineri, sală, materiale, pauze de cafea, masa de prânz şi examene.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
1. Studii superioare absolvite demonstrate cu diploma de licentă.
2. Copie după BI/CI, copie după ultima diplomă de studii universitare, fişa de înscriere completată şi taxa de participare achitată.

Persoanele interesate vor trimite fişa de înscriere a aplicantului, până la data de 16 Iulie 2009 ora 12, la adresa corina.cojocaru@schultz.ro Fişa de înscriere o puteti gasi pe site-ul nostru www.schultz.ro

Schultz Consulting este o companie dinamica de consultanta si training in diferite domenii precum: dezvoltare institutionala, comunicare, management de program, management de proiect, leadership, negociere, resurse umane, mangementul timpului.
Misiunea companiei noastre este de a oferi competente la standarde de excelenta.

Ingredientele pe care ne bazam sunt: optimizarea cunostintelor, dezvoltarea abilitatilor si formarea atitudinilor. Pentru aceasta folosim stiintele comportamentale aplicate prin metoda experentiala de formare, instruire a adultilor.

Schultz Consulting este o companie dinamica de consultanta si training in diferite domenii precum: dezvoltare institutionala, comunicare, management de program, management de proiect, leadership, negociere, resurse umane, mangementul timpului.

Misiunea companiei noastre este de a oferi competente la standarde de excelenta.

Ingredientele pe care ne bazam sunt: optimizarea cunostintelor, dezvoltarea abilitatilor si formarea atitudinilor. Pentru aceasta folosim stiintele comportamentale aplicate prin metoda experentiala de formare, instruire a adultilor.

Detalii despre Cursul de Resurse Umane.
Comunicat prealuat cu acordul Comunicate de presa