Abonații la servicii de telefonie, internet sau televiziune au dreptul de a solicita facturi detaliate

Abonații la servicii de telefonie, internet sau televiziune au dreptul de a solicita facturi detaliate


Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a impus furnizorilor obligația de a include anumite informații în cadrul facturilor detaliate.

Astfel, pentru toate cele trei categorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune, factura detaliată va conține următoarele detalii:

• perioada de tarifare;
• tariful lunar perceput pentru abonament, dacă este cazul;
• tarifele percepute pentru conectare/instalare/reconectare/deconectare, dacă este cazul;
• tarifele percepute pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;
• alte servicii furnizate și tarifele aferente acestora, dacă este cazul;
• gratuităţile/reducerile tarifare de care abonatul a beneficiat, dacă este cazul;
• suma totală tarifată, inclusiv TVA;
• un număr de telefon la care utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare referitoare la factura detaliată;
• cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul.


Facturile detaliate – un mod eficient de a controla consumul de comunicatiiAbonații la servicii de telefonie, internet sau televiziune au dreptul de a solicita facturi detaliate. Facturile detaliate trebuie eliberate, la cerere, indiferent dacă utilizatorul este persoană fizică sau juridică, abonat sau utilizator de cartelă preplătită.

De obicei, operatorii percep o taxă pentru eliberarea facturilor detaliate pe suport de hârtie, în timp ce facturile online sunt gratuite.

În plus față de aceste informații, facturile pentru serviciile de telefonie trebuie să includă lista completă a apelurilor voce/video inițiate şi a SMS-urilor/MMS-urilor expediate, precum şi a apelurilor voce/SMS-urilor/MMS-urilor/apelurilor video recepţionate pentru care se percepe un tarif.

Se vor evidenția numărul apelat sau către care s-a transmis sau primit un apel voce/SMS/MMS/apel video pentru care se percepe un tarif, data și ora apelurilor și mesajelor, precum și durata fiecărei convorbiri telefonice și tariful pentru fiecare convorbire efectuată şi pentru fiecare mesaj expediat sau primit, pentru care se percepe un tarif.

Toate apelurile, SMS-urile/MMS-urile/apelurile video vor fi diferențiate pe categorii: în aceeaşi reţea, către alte reţele fixe/mobile, către numere dintr-un grup definit, internaţionale, în roaming, numere cu tarif special. Factura detaliată va specifica numărul de minute/SMS-uri/MMS-uri consumate și, dacă este cazul, reportate, din fiecare categorie de resurse incluse în abonament.

De asemenea, pentru internetul mobil factura detaliată trebuie să precizeze


• data şi ora începerii fiecărei sesiuni de date;
• volumul de trafic consumat pe sesiune;
• tariful total aplicat pentru sesiune/grup de sesiuni în funcție de unitatea de tarifare;
• numărul de ore/volumul de trafic inclus în abonament (limita de trafic);
• tariful pentru traficul suplimentar, dacă este cazul;
• traficul suplimentar generat prin depăşirea numărului de ore/volumului de trafic inclus în abonament, diferenţiat în funcţie de perioada din zi/săptămână în care se realizează accesul la internet, dacă este cazul;
• unitatea minimă de contorizare a traficului, precum şi modalitatea de rotunjire a unei sesiuni, dacă este cazul;
• tariful aplicabil pe unitatea minimă utilizată pentru contorizarea traficului.

În cazul în care aceste informații nu se regăsesc în facturile detaliate utilizatorii pot face o sesizare la ANCOM, parcurgând pașii de aici.

În România sunt utilizate aproape 23 de milioane de cartele SIM de telefonie mobilă și peste 16 milioane de conexiuni la internet de bandă largă, în timp ce aproape 7 milioane de gospodării au acces la servicii de retransmisie TV contra cost, potrivit celor mai recente date statistice publicate de ANCOM (Infografice - aici).

Sursa: ANCOM Romania.