Proiectul “Agenda Voluntarului”

“Agenda Voluntarului” este o campanie demarată de Centrul Educaţional pentru Tineret şi Dezvoltare Durabilă “Pilula Zero” ca parte integrantă a Programului educaţional “Pilula Zero – un nou brand în educaţie”.

Scurt istoric al Proiectului “Agenda Voluntarului”

Într-o societate care trece prin criză şi în contextul pieţei interne şi externe a muncii, “Agenda Voluntarului” devine o alternativă atrăgătoare pentru tineri şi societate pe toate palierele ei (civic şi social, economic şi financiar, cultural şi educaţional ... ).
Ideea Proiectului “Agenda Voluntarului” s-a născut în timpul desfăşurării activităţilor propuse şi realizate din cadrul Programului educaţional Pilula Zero – un nou brand în educaţie începând din mai 2009.

La start-up, resursele umane şi financiare, fiind limitate şi intens utilizate, capătă o valenţă deosebită. Astfel, grupul de iniţiativă a simţit fiecare mână de ajutor dată sau nu, în plus sau în minus, în sensul dezvoltării activităţilor propuse. Plecând de la structura existentă a Proiectului “Agenda Voluntarului” s-a ajuns astfel la ideea accesării altor resurse prin dezvoltarea şi implementarea Proiectului “Agenda Voluntarului”. Cu alte cuvinte am dorit ca acest „hai să facem noi pentru societate” să îl extindem la nivelul întregii societăţi şi să ajungem la „hai să facem fiecare dintre noi din societate pentru societate”.

Având o structură de lucru, s-a ajuns la ideea necesităţii unui portal online destinat educării şi informării tinerilor din România pe probleme de voluntariat. În cadrul acestui portal orice tânăr ar avea şansa să găsească, reunite în acelaşi loc, informaţii complete şi în continuă mişcare şi autoreglare despre acţiuni de voluntariat.
Ideea de portal a fost extinsă rapid adăugându-i-se o nouă componentă: activităţi în mediul real care să susţină aceleaşi idei ca şi portalul. Astfel, pentru a face din acest deziderat un obiectiv tangibil s-au căutat resurse cu care să se desfăşoare în prima faza aceste activităţi.

Grupul iniţial, care a pus bazele acestui program, s-a mărit în timp, numerosi alţi colegi şi colaboratori aducându-şi aportul la dezvoltarea proiectului prin calităţile lor personale şi profesionale ca oameni de publicitate şi relatii publice, programatori sau designeri grafici... Un sprijin esenţial pentru realizarea acestui program a fost adus de către parteneri din sfera societăţilor comerciale (Hint Advertising, Plus Ev) care pe lângă suportul teoretic adus a avut şi meritul de a pune la dispoziţia acestui program şi o susţinere logistică (calculatoare, server, acces internet ...).

Ce este “Agenda Voluntarului” din Pilula Zero?

“Agenda Voluntarului” din Pilula Zero este un program de informare, educare, conştientizare ce vine în sprijinul tinerilor în momentele cheie ale dezvoltării lor prin voluntariat. Programul are ca punct de pornire crearea unui portal menit să reunească o serie de informaţii în ceea ce priveşte instituţia voluntariatului şi influenţa ei atât dezvoltarea personală, cât şi cea profesională într-un mod prietenos, fără a face abuz de informaţii ce nu sunt utile.

De unde numele Campaniei “Agenda Voluntarului”?

“Agenda”, în sensul obişnuit, reprezintă carnetul cu foi ca de calendar, în care se notează lucrările, acţiunile care urmează a fi făcute la anumite date de către tânărul care ştie ce doreşte sşi ce se doreşte de la el.

“Voluntar” reprezintă persoana care acționează în societate de bunăvoie, din proprie iniţiativă, nesilit de nimeni şi în mod conștient.

“Agenda Voluntarului” facilitează legăturile între palierele existente: societate-individ, public-privat, personal-profesional. Se prezintă ca sistem şi punct de sprijin în momentul în care tinerii se confruntă cu decizii majore, indiferent de dinamica societăţii. Cu ajutorul “Pilulei Zero” oricine îşi poate simula diverse drumuri de parcurs în viaţă, iar în momentul în care se decide asupra unui drum, Centrul Pilula Zero prin “Agenda Voluntarului” îl va susţine prin poziţionarea şi relaţionarea într-un sistem complex şi integrat al entităţilor existente pe piaţa muncii şi nu numai.

Scopul Campaniei este de a crea o legătură solidă între potenţialii voluntari şi organizaţiile non-profit cu sprijinul instituţiilor publice şi a entităţilor economice ce demarează acţiuni în spijinul societăţii româneşti.

Obiectivele Campaniei sunt:
Dezvoltarea primului sistem online de recrutare şi plasare voluntari;
Informarea în cadrul societăţii asupra nevoii de voluntariat;
Informarea în rândul organizaţiilor non-profit asupra nevoii unui voluntariat coerent, pregătit şi competitiv;
Informarea asupra beneficiilor voluntarilor: training-uri, work-shop-uri, intership-uri, creditare, dezvoltarea abilităţilor de leadership etc.;
Promovarea statutului de egalitate în relaţia voluntar – organizaţie non-profit;
Promovarea voluntariatului virtual.

Cui se adresează?

Tinerii sunt primii beneficiarii acestui proiect îndrăzneţ, societatea românească în integralitatea ei fiind beneficiarul final.

Iniţial, Pilula Zero şi-a propus să se adreseze tinerilor cu vârsta maximă de 25 de ani. Lucrul în Agenda Voluntarului ne-a demonstrat că educaţia se face pe tot parcursul vieţii, iar când vorbim de voluntariat nu o putem face fără modele. În scopul pe care ni l-am propus – activarea voluntariatului – am observat că trăim într-o societate care îşi defineşte voluntariatul, pe de o parte, ca „muncă patriotică noi nu mai vrem” iar pe de altă parte ca „muncă pe gratis – ce rost are şi oricum nu face nimeni de ce aş face eu”.

Astfel, s-a ajuns la concluzia că ne adresăm tinerilor care trebuie modelaţi şi prin voluntariat dar fără cetăţenii României care au mai mult de 25 de ani nu va funcţiona eficient programul.

Trebuie îndreptată situaţia pe până acum în care timp de aproximativ 20 ani (1990-2010) voluntariatul este privit ca o muncă patriotică nedorită şi prin urmare şansele ca existenţa activităţilor de voluntariat sunt foarte mici. Prin urmare, pentru a preda o ştafetă tinerilor cu vârste între 14-25 ani trebuie să existe cineva la

capătul celălalt al ştafetei: cetăţenii României cu mai mult de 25 de ani iar aceştia trebuie implicaţi în proiect, ca beneficiari indirecţi – membri ai societăţii româneşti.

Agenda Voluntarului parte integrantă a Programului Pilula Zero – program CSR

Plecând de la ideea de contribuţie pe care trebuie să o aibă companiile la dezvoltarea societăţii moderne, s-a ajuns la concluzia că o adevarată transformare a societăţii civile trebuie să pornească de la rădăcinile acesteia şi anume educaţia. Astfel, s-a creat programul educaţtional Pilula Zero care se adresează tinerilor între 14 şi 25 de ani oferindu-le acestora informare, consiliere şi orientare pe teme de dezvoltare profesională şi personală. Agenda Voluntarului pune la îndemâna tinerilor instrumente eficiente în demersul lor, implicând cetăţenii din societatea românească indiferent de vârsta lor.

Pentru dezvoltarea şi implementarea cu succes a Programului educaţional Pilula Zero am structurat o modalitate de lucru care să cuprindă cele 3 medii importante din cadrul unei societăţi: societatea civilă, mediul de afaceri şi mediul institutional al statului.

Fiind un proiect de responsabilitate socială acesta se adresează exclusiv dezvoltării societăţii; astfel, beneficiarii direcţi sunt în primul rând tinerii şi, mai apoi, mediul de afaceri care, în timp, va avea acces la noi generaţii de forţe de muncă mai bine pregătite şi mai bine informate iar statul să aibe cetăţeni mai bine pregătiţi personal, profesional şi cultural-educaţional.

Impact socio-economic
În momentul de faţă nu există un ”portal” care să centralizeze toate activităţile şi initiaţivele din România de formare personală şi profesională a tinerilor şi nici un portal în care societatea civilă, mediul de afaceri şi/sau instituţiile statului să îşi expună dorinţa de accesare a resursei umane descriid doleanţele lor specifice.
Uniunea Europeană susţine proiectele de informare şi educare a tinerilor în domeniul profesional.

Mediul socio-educaţional din România este propice pentru o astfel de initiaţivă având în vedere problemele din sistemul educaţional românesc (abandon şcolar, formare profesională defectuoasă a tinerilor, lipsa de informaţii cu privire la oportunităţi de dezvoltare personală şsi profesională etc.) şi probleme manifestării spiritului civic (voluntariat firav evidenţiat).

Este necesară stabilirea unui canal de comunicare între mediul de afaceri (socio-economic) şi cel educaţional pentru a se realiza o coeziune între ceea ce se cere pe piaţa muncii şi ce este capabil sistemul educaţional românesc să ofere şi crearea unei alternative prin activarea stării de voluntar.

Unul dintre motivele invocate de tineri în ceea ce priveşte dificultatea obţinerii unui loc de muncă este tocmai lipsa de training-uri ce se axează pe dezvoltarea personală şi profesională, cât şi lipsa de informaţi cu privire la programele de aceasta natură deja existente.

Printr-un astfel de program se poate diminua reticenţa părinţilor faţă de metodele de educare nonformale / informale, ceea ce, implicit, va duce la creşterea numărului de tineri ce apelează la ele.

Dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor este necesară nu doar pentru aceştia în mod particular, ci şi pentru însănătoşirea mediului social din România în general; o generaţie tânără mai bine pregătită este şi mai activă din punct de vedere economic, social, politic.

Tinerii sunt întotdeauna primii afectaţi de schimbările de natură economică sau socială; un astfel de program îi pregăteşte şi îi susţine în procesul de adaptare la nevoile pieţei.

Informarea tinerilor cu privire la voluntariat şi programele europene pentru dezvoltare personală este necesară în contextul unei Uniuni Europene ce pune accent pe mobilitate şi schimb educaţional şi cultural.

În societatea modernă statusul social a căpătat o importanţă deosebită şi doar prin implicarea în acţiuni civice şi dezvoltarea aptitudinilor profesionale, personale şi stabilirea valorilor sale personale de perfecţionare ca om în societate, un tânăr poate să acceadă spre un status social superior.

Mediul online
Portalul “www.agendavoluntarului.org”, unul din instrumentele principale ale Campaniei “Agenda Voluntarului”, va fi primul portal românesc “human friendly” în care instituţia voluntariatului va fi analizată sub aspectele ei multiple: definiţie, drepturi şi obligaţii, avantaje şi dezavantaje, legislaţie, modele de bună practică în România, Europa şi întreaga lume, experienţe de voluntariat împărtăşite de către voluntari către viitorii şi potenţialii voluntari.

Utilizatorul completează un profil. Căutarea de informaţii pe portal se va realiza prin corelarea informaţiilor din baza de date a site-ului (informatii despre acţiuni ale asociaţiilor non-profit, instituţiilor statutului şi agenţi economici) cu informaţiile personale din profilul utilizatorului. Portalul va avea o bază de date cu asociaţiile non-profit care îşi vor expune acţiunilor lor pentru care solicită voluntari, cu agenţi economice care pot arăta în ce domenii şi activităţi pot implica tinerii în acţiuni internship în urma cărora pot elibera recomandări de bună practică şi competenţe observate.

În concluzie, portalul “www.agendavoluntarului.org” propune căi de care utilizatorii pot ţine cont în decizia privind implicarea voluntară în dezvoltarea societăţii româneşti şi nu numai. În acelaşi timp, utilizatorului i se recomandă articole care dezbat teme sau acţiuni de voluntariat, având opţiunea chiar să propună unele care nu există, ar fi necesare sau îmbunătăţirea celor existente.

Portalul “www.agendavoluntarului.org” pune la dispozitia utilizatorilor platforme de social networking, sprijinind astfel realizarea unei comunităţi virtuale de tineri ce au visuri, scopuri, pasiuni comune, care doresc să se dezvolte atât profesional, cât şi personal plecând de la voluntariat şi care pot comunica pe diverse teme sporind astfel interacţiunea dintre utilizatori.
Portalul “www.agendavoluntarului.org” poate fi, de asemenea, accesat şi de un utilizator neînregistrat ce va putea să caute informaţii acţiuni ale asociaţiilor, agenţilor economici şi instituţiile publice din România, traininguri, seminarii, conferinte, programe de tineret etc.
Portalul “www.agendavoluntarului.org” îşi propune să descrie un Stil de viaţă ca voluntar, introducând o Comunitate virtuală prin Blog şi Forum de discuţii.

Mediul real – activităţi

Arie de acoperire
Proiectul “Agenda Voluntarului” ca parte integrantă a Programului educaţional Pilula Zero manifestat în societatea românească, se regăseşte în majoritatea acţiunilor propuse de Centrul Educaţional pentru Tineret şi Dezvoltare Durabilă – Pilula Zero.

Cine poate aplica în Proiectul “Agenda Voluntarului” - parte integrantă a Programului educaţional Pilula Zero ? De ce şi tu pe www.agendavoluntarului.org?
Te-ai gandit că vrei să faci mai mult pentru lumea din jurul tău arătându-ţi astfel recunoştinţa pentru tot ce ai? Eşti interesat de dobândirea unor noi abilităţi în timp ce îi ajuţi pe alţii? Voluntariatul te introduce în culturi noi şi îţi prezintă oameni noi, în timp ce tu câştigi o experienţă valoroasă. În România, activitatea de voluntariat include un contract scris între voluntar şi organizaţia gazdă, în conformitate cu "Legea Voluntariatului" (nr. 195 din 20 aprilie 2001).
Te aşteptăm să te inscrii pe portalul www.agendavoluntarului.org!

Organizator
Asociaţia Centrul Educaţional pentru Tineret şi Dezvoltare Durabilă – Pilula Zero este constituită si funcţionează în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundatii, ca asociaţie non-profit, neguvernamentală şi apolitică, cu personalitate juridică.

Asociaţia urmăreşte acordarea sprijinului în vederea cercetării aplicative în ştiinte social-educaţional şi economice, scop în care va urmări dezvoltarea parteneriatului atât cu autorităţi şi instituţii publice, respectiv cu organisme de drept privat cu scopuri similare, din România, cât şi cu organisme similare din străinătate.
Asociaţia îşi propune să sprijine eforturile de colaborare ale României cu ţările din Uniunea Europeană prin acordarea de consultanţă, iniţierea de programe de cercetare şi dezvoltare socio-economică pentru tineret.

Rezolvarea unor situaţii conflictuale educaţionale şi comportamentale legate în special de copii şi tineri şi în general de societatea în care trăim, necesită implicarea tuturor organizaţiilor care au scopuri similare şi unirea eforturilor prin modalităţi legale de cooperare, în vederea atingerii obiectivelor comune.


Centrul Educaţional pentru Tineret şi Dezvoltare Durabilă – Pilula Zero

Iuliana Corban – Preşedinte
Marinescu Costin - Vicepreşedinte
Mihai Andrei Boboc - Coordonator Programe