Cum inregistrezi o marca la OSIM?

Cum inregistrezi o marca la OSIM?

Marca este un element esential al strategiei intreprinderilor: ea face distinctia dintre produsele si serviciile intreprinderii si cele ale concurentei.
Pentru consumator reprezinta cel mai comod mijloc da a recunoaste rapid o categorie de produse si servicii care i-a fost recomandata sau, pe care experienta l-a determinat sa o prefere altor produse sau servicii de aceeasi natura. Pentru intreprindere, marca reprezinta un mijloc de a cuceri si a pastra o clientela.

Cine poate inregistra o marca la OSIM?
Orice persoana fizica sau juridica poate inregistra o marca. Inregistrarea unei marci poate fi ceruta direct sau printr-un mandatar . In cazul unui depozit in coproprietate se recomanda solicitantilor sa stabileasca un contract referitor la raporturile dintre ei.

Ce nu se poate inregistra la OSIM?
Nu pot fi inregistrate ca marci semnele care:

a) nu se deosebesc suficient de alte marci privind produse sau servicii identice sau similare inregistrate in Romania sau protejate in baza unor conventii internationale, cu exceptia cazului cand inregistrarea este ceruta sau autorizata de titularii acestor marci;
b) constituie copierea, imitarea sau traducerea unei marci din alt stat, notoriu cunoscuta in Romania pentru produse sau servicii identice sau similare;
c) cuprind numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acelel produse, sau servicii, ori se refera exclusiv la modul, timpul si locul fabricatiei sau la natura, destinatia, pretul, calitatea, cantitatea si greutatea marfurilor;
d) cuprind fara autorizatia organelor in drept: nume sau portrete de conducatori de stat, denumiri de organizatii sau de unitati administrativ teritoriale din Romania; reproduceri sau imitatii de steme, drapele, ordine, medalii, embleme si insigne; semne oficiale de marcare, verificare, calitate, control sau garantie;
e) cuprind elementele prevazute la litera d), apartinand altor state sau organizatiilor internationale interguvernamentale, daca folosirea este interzisa de conventiile la care Romania este parte;
f) cuprind indicatii false sau inselatoare ori sunt contrare legilor ordinii publice si bunelor moravuri.

Inregistrarea propriu zisa a marcii la OSIM. Procedura si etape si acte
Cererea de inregistrare a unei marci se intocmeste in limba romana, pe un formular tip si trebuie sa contina:

- denumirea solicitantului, asa cum rezulta din actele oficiale de infiintare;
- sediul solicitantului, respectiv adresa unde titularul isi are sediul, eventual si adresa pentru corespondenta, daca este cazul;
- numele si prenumele mandatarului, daca este cazul;
- prioritate invocata, daca este cazul, respectiv daca se invoca o prioritate de prim depozit (cu mentionarea statului, a datei si a numarului actului doveditor) sau o prioritate de expozitie;
- descrierea marcii: se va lipi o reproducere 6/6 cm pe cerere in locul indicat, sau se va scrie denumirea marcii;
- culori revendicate, daca marca contine una sau mai multe culori pentru care se solicita protectia;
- traducerea sau transliterarea marcii ,sau unor elemente ale marcii, daca este cazul ;
- lista de produse si/sau servicii pentru care se solicita inregistrarea marcii si care fac obiectul activitatii titularului
- semnatura si stampila solicitantului, sau a mandatarului.

La aceasta cerere se vor anexa urmatoarele:

- dovada achitarii taxei de inregistrare si examinare a marcii
- 5 reproduceri ale marcii, maximum 6/6 cm , alb-negru foarte clare, daca se solicita inregistrarea unei marci constituita dintr-o grafica deosebita sau un element figurativ. In cazul in care se revendica si culori, vor fi anexate si 5 reproduceri color ale marcii , maximum 6/6 cm;
- certificatul de prioritate , daca este cazul ;
- lista intreprinderilor indreptatite sa foloseasca marca colectiva si regulamentul de folosire al acesteia , daca este cazul.

Paragrafe obtinute cu sprijinul OSIM